Home
Search
Ukraine IYCF-E Joint statement

Ukraine IYCF-E Joint statement

UNICEF, UNHCR, Globální výživový klastr (Global Nutrition Cluster), základní skupina IFE a partneři vyzývají 
VŠECHNY, kteří se podílejí na reakci na ukrajinskou krizi, aby chránili, prosazovali a podporovali výživu a péči o 
kojence a malé děti a jejich matky, jakož i těhotné ženy. Má to zásadní význam pro podporu zdraví a přežití 
matek a dětí, jejich růstu a vývoje a pro prevenci podvýživy.Toto společné prohlášení bylo vydáno s cílem pomoci zajistit okamžité, koordinované kroky napříč vícero 
odvětvími v oblasti výživy kojenců a malých dětí (Infant And Young Child Feeding, IYCF).

Subscribe

to receive GNC newsletters